Αρχική  
Ν. Ψυχικό(2005-2007)

Τετραώροφη οικοδομή σε pilotis

Η μελέτη αυτή αφορά τον σχεδιασμό και την επίβλεψη των λεπτομερειών (εσωτερικά και εξωτερικά) καθώς και τον πλήρη ανασχεδιασμό των Γ & Δ ορόφων που αποτελούν μια αυτόνομη κατοικία.
Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε στην αρχική άδεια χωρίς τροποποιήσεις στους όγκους και τα ανοίγματα.

.........................................................................................................................................................................................
Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός