Αρχική  
Πάρος

Συγκρότημα τριών πέτρινων κατοικιών με πισίνας
Σαντα Μαρία, Δ.Δ. Νάουσας, Ν. Πάρος

Το συγκρότημα αποτελείται από την κύρια κατοικία και δύο μικρότερες κατοικίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ξενώνες ή αυτόνομα.
Η μελέτη βασίστηκε σε μια αρχική οικοδομική άδεια η οποία προέβλεπε την κατασκευή πέντε μικρών κατοικιών τετραγωνικής κάτοψης η κάθε μια.
Κατά την μελέτη της αναθεώρησης έγινε ανακατανομή των τετραγωνικών και αναδιαρθρώθηκαν τα πλήρη και τα κενά (υπαίθριοι, ημιυπαίθριοι χώροι), έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο λειτουργικό και ενιαίο.

.........................................................................................................................................................................................
Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός