Αρχική  


Κολωνάκι (Αύγουστος 1999)

Ανακαίνιση καταστήματος SOFOS

Πρόκειται για την μερική ανακαίνιση του καταστήματος Sofos στο Κολωνάκι.
Βασικό ζητούμενο της μελέτης ήταν η αλλαγή του ύφους χωρίς οικοδομικές αλλαγές, καθώς και η ελαχιστοποιήση του χρόνου κατασκευής (10 ημέρες) Βασικά εργαλεία της μελέτης αποτέλεσαν ο σχεδιασμός του εξοπλισμου του καταστήματος, το δάπεδο, οι χρωματισμοί και ο φωτισμός.
Για τον εξοπλισμό επιλέχθηκε μια ενιαία φιλοσοφία που προκύπτει από την αλληλοτομία ξύλινων πλαισίων και με την χρήση ανοξείδωτων συνδετικών στοιχείων.
Για το δάπεδο επιλέχθηκε εποξειδική ρητίνη σε πάνω σε υαλόπλεγμα, ώστε να επιτευχθεί το λείο και ενιαίο αποτέλεσμα, χωρίς αισθητή αύξηση του ύψους και χωρίς να απαιτηθεί η αποξήλωση του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου που θα καθυστερούσε σημαντικά το έργο.
Τα χρώματα που επιλέχθηκαν είναι θερμές αποχρώσεις του λευκού και του γκρι.

.........................................................................................................................................................................................
Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός