Εκάλη (2005-2008)

Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο πισίνα και στέγη

Πρόκειται για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη μεια νέας διώροφης κατοικίας για την στέγαση μιας τετραμελούς οικογένειας.
Το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο με αρκετή όχληση και αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου (κάθετος ιδιοκτησία).
Η παραπάνω ιδιαιτερότητα του οικοπέδου θέτει περιορισμούς ως προς την θέση του κτηρίου στο οικόπεδο.
Επιδίωξη της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να μείνει όσο το δύνατόν μεγαλύτερο τμήμα του οικοπέδου ακάλυπτο, για τον λόγο αυτό η πισίνα χωροθετήθηκε σε ημιυπαίθριο χώρο.
Βασική σχεδιαστική αρχή αποτέλεσε η επίλυση της λειτουργικοτητας που να ανταποκρίνεται τους συγκεκριμένους χρήστες.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διαβάθμιση των χώρων από εσωτερικούς σε εξωτερικούς καθώς και από ιδιωτικούς σε κοινόχρηστους.
Ο σχεδιασμός της εισόδου από τον δρόμο αποτελεί επίσης ένα διάλογο του δημοσίου χώρου (δρόμος) με τον ιδιωτικό (οικόπεδο).
Ο δημόσιος χώρος εισχωρεί στον ιδιωτικό όπου φιλτράρεται και οριοθετείται.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι κλασικό σαν φιλοσοφία διατυπωμένο όμως με ένα σύγχρονο σχεδιαστικό και κατασκευαστικό λεξιλόγιο.

.........................................................................................................................................................................................
Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός